De Kunst om JeZelf te zijn
in 10 stappen en een workshop 


Stap 1 : mijn Intentie, mijn leervraag

Inzicht in kracht en patronen die vernieuwing tegenhouden, Focus en leervraag scherp stellen, Aandachtoefening Leren complimenten geven aan jezelf Huiswerk gericht op verzamelen van eigen ervaringen


Stap 2: Verzamelen, wat heb ik verzameld in mijn leven en werk?

Oefening jouw verhaal vertellen, verzamelen van kracht, valkuilen en belemmerende overtuigingen, Jouw invloed ontdekken Huiswerk gericht op bezinning en op jouw focus en het effect op de omgeving

Stap 3: Overlevingsstrategie en kiezen voor mijn eigen invloed

Bezinningsopdracht: Wat doe ik wel en wat doe ik niet Hoe werken overtuigingen, hoe werken ze door in mijn houding en taal Welke beelden en overtuigingen belemmeren mij om te kiezen voor wat goed en vruchtbaar voor mij is? Zijn er nog mensen die ik iets te vergeven heb? Huiswerk gericht op opruimen en uitzuiveren

Stap 4: Hoe leef ik mijn leven vanuit nieuwe gedachten, met een nieuw beeld?

Visualiseren van het beeld en wat moet ik nog doen en laten om dit te realiseren? Ben ik bereid mezelf opnieuw uit te vinden en een ander leven te leven? Oefening: in mijn element zijn Huiswerk gericht op talenten en kwaliteiten ontdekken


Stap 5: Alle kanten van mij, wie ben ik nog meer?

Ontdekken van de vele Ik-ken, wie ben ik nog meer dan hoe ik me presenteer? Huiswerk gericht op het leren kennen van de waarden en dat wat in essentie voor mij van belang is. De leidraad in mijn leven..

Workshop The Next step – Octaafspel, Vraag formuleren, toeval uitnodigen en feedback van de groep ontvangen Leren omdraaien van complimenten en tips, het effect van communicatie Leren kennen van de gelaagdheid en daarmee een kader waarmee je naar de werkelijkheid kunt kijken. Maximum aantal deelnemers is 4.

Stap 6: Wie ben ik in essentie? Mijn verlangen, ben ik nog op de juiste plaats?

Delen van ervaringen en onderzoeken van diepere verlangens. Huiswerk gericht op het onderzoeken van mijn verlangens

Stap 7: Hoe bereik ik synergie, hoe werk en leef ik mijn leven vanuit waarden?

Stilteoefeningen, onderzoeken en visualiseren van de toekomst. Huiswerk gericht op ideale tijdbesteding

Stap 8: Mijn leven zoals ik dat wens, in zijn volle omvang Hoe ziet mijn leven eruit?

Welke waarden zijn voor mij belangrijk en hoe creëer ik die moeiteloos? Huiswerk gericht op loslaten

Stap 9: Wat doe ik dan wel en wat doe ik niet (meer)?

We maken een stappenplan en onderzoeken hoe we die de komende periode gaan inzetten.. Huiswerk gericht op toepassen, aan de vruchten herken je de boom!

Stap 10: Wat heeft de Kunst om JeZelf te zijn jou opgeleverd?

Na wat langere tijd kijken we terug op het gezamenlijk afgelegde pad van de Kunst om Je Zelf te zijn.
Wat ben je tegengekomen, waar gaat het goed en waar minder goed?Na de Kunst om jeZelf te zijn is het zaak om deze kunst te onderhouden.

 

Zelf-Onderhoud

Om jeZelf te onderhouden is er de groep van mensen die eerder deelnamen aan de Kunst om jeZelf te zijn en Springlevend Vermogen, onze langere leergang die we op dit moment niet meer geven.

 

In de Voortdurend Springlevend en jeZelf zijn helpen alle deelnemers elkaar met hun inzichten en ervaringen. Immers ieder weet zoveel en ervaart zoveel.

 

Lidwien en Robert als coach en leraar ondersteunen het proces met  ervaring,  inzichten en alle methodes en instrumenten die zij in huis hebben, van systemisch kijken tot intuitief coachen, van inzicht in de Wet van het Octaaf tot de principes uit de traditie van Tao en alles wat er tussenin zit.