Trainen met bloemen in het midden

Ze traint vrijwel nooit met mensen aan tafeltjes. Lidwien Opheij zet iedereen in een kring, het liefst met bloemen in het midden. Ze wil creativiteit in mensen losmaken, laten zien en voelen hoe iemand zijn eigen vermogens kan aanboren en hoe mensen in een team elkaar verder kunnen brengen. Mogelijk kan er zelfs synergie ontstaan waarbij een team door echt onderling contact tot grootse prestaties komt.

 Lidwien Opheij

Ieder mens heeft een oneindig potentieel, maar de meesten hebben dat bij zichzelf nog niet ontdekt. Zelf heeft ze weinig nagelaten om haar eigen kracht te vinden. Opgegroeid in de jaren zestig ademt ze nog steeds die tijdgeest uit. Ze sloot zich aan bij Pax Christi, het studentenverzet op de sociale academie, de vrouwenbeweging om het vrouwelijke te onderzoeken en ze ontwikkelde tal van trainingen in verschillende werkomgevingen gericht op eigen kracht en authenticiteit. In de jaren negentig start ze haar eigen onderneming: Springteam.

Springen

Spring legt Lidwien uit, slaat op de sprong, weg van je comfortzone en weg van sociaal wenselijk gedrag. Het slaat op het grote potentieel dat nog onontdekt in ieder mens ligt te wachten. Bovendien staat ‘Spring’ ook voor veerkracht en voor lente, wat ze nog steeds uitstraalt. Fris elan maar ook warmte en veiligheid waardoor mensen zich snel vertrouwd voelen om het vermogen in zichzelf en het team verder letterlijk te ont- dekken. Er de bedekkiing vanaf te halen.

Is dat niet vaag?

“Nee hoor!”, zegt ze met overtuiging. “Je ziet duidelijk een relatie tussen zwak presterende teams en hoe de leden van zo'n team zelf zijn. Of beter gezegd: hoe hun perceptie soms heel hinderlijk in de weg kan zitten. Hoen reëel zijn hun overtuigingen? Bijvoorbeeld: ‘Ik kan dat niet’ of ‘hij doet het niet goed zodat ik in de problemen kom’. Nog een bekende blokkade is de focus op het bereiken van je doelen, zeg maar de weg ernaartoe, terwijl je in alle drukte niet aan ‘zijn waar je bent’ toekomt. Wanneer je leert stilstaan bij het moment, levert dat méér op dan controle over waar je wilt uitkomen. In feite is het hier en nu de realiteit en daar is helemaal niets vaags aan.”
Lidwien werkt zelf ook graag zo. Het vaste draaiboek legt ze opzij zodra de omstandigheden iets anders vereisen. Met haar talent om mensen te verbinden, ontvouwt de toekomst zich bijna als vanzelf.
De resultaten komen snel en zijn effectief doordat ze een sfeer van vertrouwdheid oproept. “En in deze tijd is het mogelijk om mee te liften op het bewustzijn dat al aanwezig is. Mensen weten al zoveel, we hoeven het meestal alleen maar even aan te tippen. Dat maakt snel werken mogelijk.”

Ontdekken

Ze schrijft ook brieven aan klanten als een ontdekkingreizigster: open, onderzoekend en vooral gericht op de relatie. Ze begint met zinnen als: ‘Beste L. Fijn je te ontmoeten. Ik wilde eigenlijk schrijven: ‘je te ontdekken’. Want dat is de energie die ik na ons gesprek bij me hield.’ Ze kan en wil niet glad en conventioneel formuleren. “Dat past niet bij mijn missie. Ik wil mensen in contact brengen met hun diepste creativiteit, authenticiteit, vitaliteit en frisheid. Dan kan alleen door dit zelf uit te stralen.”

Dankzij de verschillen

Haar relatie met partner Robert Rosenboom is net zo ‘creatief’. Hij is ook zakelijk partner in Springteam dat in een verrassend pand in een oude wijk in Rotterdam is gevestigd. Lidwien en Robert bewonen ieder hun eigen appartement. Vreemd? Lidwien: “Dit is zoals we het willen. Na al onze ervaringen in de liefde zijn wij samen hierop uitgekomen. Alles waar ik mee heb geworsteld, heeft me deze kans geboden. Daar waar je struikelt, ligt immers je schat!"

 

In dit artikel over wederkerigheid laat Lidwien zien hoe zij staat in haar werk: 

'It's that you and me at the same time'