De heilige REALITEIT


Robert Rosenboom, zoals iedere rechtgeaarde ondernemer, heeft een broertje dood aan vaagheid en luchtfietsen. Het gaat hem om niets minder dan de realiteit. Hoe kom je mentaal de huidige crisis te boven en zorg je ervoor kansen en uitdagingen te blijven zien?
 Robert Rosenboom

De Vreemde Eend

Hij noemt zichzelf een Vreemde Eend in de bijt, een soort bedrijfshofnar die vanuit verrassende en vaak creatieve invalshoeken op de dagelijkse gang van zaken aan komt vliegen. Hij draagt met zijn rijke ervaring bij aan het eenvoudiger en vooral effectiever benaderen van die realiteit.

Een frisse en vitale blik

Van een topmanager wordt in deze complexe tijd verwacht, samen met z'n directieteam nieuwe lijnen voor de toekomst uit te zetten. Robert houdt ze daarbij weg van de bekende valkuilen, zoals: overdreven en repeterend egogedrag, het bedenken van meer van hetzelfde of teveel op eigen houtje, soleren en ver voor de troepen uitlopen.
Hij staat met een lange ervaring als directeur-eigenaar van zijn productiebedrijf, los van de cultuur van de organisatie en is dus niet met haar verleden besmet. Daarnaast weet hij hoe inspirerend steekhoudende feedback is en dat er op de achtergrond altijd blinde vlekken meespelen. Hij beoordeelt de status quo van de organisatie anders en frisser en geeft er samen met jou, nieuw elan en betekenis aan.

Strategie en visievraagstukken

Zijn partner Lidwien Opheij en hij, zijn de eigenaren en inspiratoren van Springteam. Lidwien bij voorkeur gericht op het proces en Robert op de strategische en visievraagstukken, hoewel ook hij evenals Lidwien, frequent in de 'werkplaats voor de geest' is te vinden. Dat is de intelligente ruimte bij uitstek waar mensen hun enorme potentieel en vermogen leren kennen, om daarna creatief en meer uitgebalanceerd een bijdrage aan de drukke dagelijkse praktijk te kunnen geven.

Synergie

Het op juiste waarden schatten van de intervallen - de perioden dat de vaart er voor een bepaalde periode uit is - waar iedere organisatie dwingend doorheen gaat, is ook de leidraad in Roberts eigen leven. "Wie in de energie en zekerheden van gisteren blijft hangen, loopt onherroepelijk achter en op den duur vast", zegt hij. Toen hij zelf nog actief aan het spel deelnam en het geregeld over een andere boeg gooide, hadden zijn medewerkers daar soms moeite mee. Robert: "Er is moed voor nodig om oude waarheden los te laten en in een nieuwe realiteit te durven stappen. Wat gisteren nog waar en reëel was, is dat vandaag misschien niet meer! Wie zich daarentegen bezint en op tijd de bakens verzet, zwemt met de stroom mee en wordt als het ware zelf het diepste punt. Je maakt dan een goede kans om van één plus één meer dan de som der delen te maken. Synergie dus!"