la Colline stil worden

 

Minder is Meer

Innerlijke Stilte

“Er is één ding op de wereld dat u nooit mag vergeten.
Wanneer u alles vergeet maar dat ene niet,
dan hoeft u zich nergens zorgen over te maken.
Maar wanneer u overal aan denkt, alles doet en niets vergeet,
maar u vergeet dat ene, dan heeft u eigenlijk niets gedaan.”

Jallal-al-din Rumi


Ben jij iemand die op de een of andere manier contact heeft met je diepste weten, maar tegelijkertijd voelt dat het allemaal zo vluchtig is, zo onderhevig aan het tempo van moeten, doen en acties? Dan heb je wellicht behoefte om vanuit stilte tot bezinning op dit diepste weten te komen.

 minderismeerin de winter 2016


Waarom meedoen?

In het doen, in de acties die je uitvoert, laat je je vaak door wat anderen van je verlangen leiden. Het lijkt dan of je zinvol bezig bent, je doet immers wat de ander van je vraagt! Toch word je er moe van, waardoor plezier en humor verdwijnen en ongenoegen en stress toenemen.

In de retraite Minder is Meer kom je tot rust en wordt het leeg. In die leegte besef je wat jouw leidraad is en wat de thema’s zijn die je in jouw leven en werk mag uitwerken. Je krijgt als het ware contact met de ‘grote stroom’ en het wordt je duidelijk welke keuzes je in jouw dagelijkse bestaan kunt maken. In die leegte die daaruit ontstaat, word je geïnspireerd, blij en enthousiast, ze horen wezenlijk bij je. Het bijzondere is, dat je dan doet, door niet(s) te doen. Je ervaart de paradox; 'doen' door minder te doen, vandaar de naam van deze dagen: Minder is Meer.

 


Stilte

De basis voor deze dagen is stilte en niet-doen. Je komt tot het besef wat je eigenlijk al weet. Niet doen, maar aanwezig zijn in jezelf, in de natuur en samen met gelijkgestemden. Geen verhalen om de verhalen, geen verklaringen vanuit gedachten. Wel een sfeer van ontspanning, lichtheid en wakker aanwezig zijn in het hier en nu. Het is een antwoord op jouw verlangen naar inspiratie vanuit de volheid van die leegte.

 


Opzet

Minder is Meer is werken in de Werkplaats voor de Geest. Het zijn dagen waarin we ‘sprakeloze momenten’ met elkaar delen.
We starten de dag met een stiltewandeling en meditatie. In stilte bereiden we de maaltijden en we eten in stilte.
Iedere ochtend komen we bij elkaar en zijn we in gesprek, doen een oefening en is er aandacht voor ieder.

De middag is vrij om door te brengen zoals jij wilt, een wandeling, tekenend, slapen, er gewoon maar zijn.

Aan het eind van de middag komen we bij elkaar voor een gemeenschappelijke activiteit waaronder samen zingen.

In feite laten we het denken uitrazen om zo de stilte te kunnen vinden...
Dit doen we met behulp van onder stilteoefeningen, verdiepend luisteren, visualisatie, tekst en tekenen. 

Blok schrijf-je-in-Oranje