meZelf zijn (1)

 

De Kunst om JeZelf te zijn


Vaak heb je voorbeelden van mensen die je authentiek vindt, die charisma hebben. Een leider, vriend of je eigen leidinggevende. Ze zijn zelfverzekerd en energiek, meestal goed gehumeurd en ze laten ook nog hun kwetsbare kanten zien. Dat maakt ze meer mens.

Zij kennen zichzelf, hun talenten, valkuilen en energiebronnen en leven hun eigen waarden. Zij vragen zichzelf doorlopend af: waarom doe ik wat ik doe? Waarom heb ik voor dit bedrijf, deze functie, deze relatie, dit leven gekozen? Ze zijn authentiek en leven hun passie.

En jij? Je vindt ze een voorbeeld waar jij niet aan kunt tippen.

 

Springlevend Vermogen Ellen


Rustgevende echtheid

Jij voelt regelmatig jouw eigen onzekerheid en zou die rustgevende echtheid ook wel willen vinden. Maar hoe? Eén ding is zeker: met nog harder werken en nog méér je best doen red je het niet.

Wordt het niet tijd om jezelf serieus te nemen?
Kijk in de spiegel naar JeZelf en besef
dat jij een innerlijk vuur hebt - een nog niet eerder aangesproken potentieel en vermogen -
dat op bevrijding wacht.

de Kunst mindmap RL aug 2021


Houvast aan jezelf

Het zelfmanagement-programma De Kunst om jeZelf te zijn leert je om weer houvast aan jezelf te geven. Om rust en bezieling te ervaren. Je ontwikkelt meer zelfvertrouwen door jezelf werkelijk te accepteren zoals je bent. Je ziet in dat naast zoveel buiten jou, er vooral heel veel in jou is. In feite werk je aan leiderschap over jezelf, die rustgevende echtheid, dat authentieke zelf, en wij helpen je om dat er hoe dan ook uit te laten komen.

 


Eigen kracht

In de 'werkplaats voor de geest' ontdek je in de tien stappen van het zelfmanagementprogramma, hoe jij jouw negatieve gevoelens en vaste, ineffectieve gewoontes en patronen naar eigen kracht kan ombuigen. Je ontdekt ook waar je al heel goed en getalenteerd in bent en ontwikkelt positieve nieuwe gedachten over jezelf en de wereld om je heen. Je hebt de moed om er op je werk of thuis ook praktisch mee te werken en jouw unieke kracht meer in het licht te zetten.

Onderdeel van dit zelfmanagement leertraject is het tweedaagse Octaafspel. Dit spel leert je om te gaan met tegenslagen, vertragingen, obstakels en toeval, waar jij niet of nauwelijks vat op lijkt te hebben. 

 


Na afloop weet je:
Wat je wel en niet wilt en kunt
Hoe uniek je bent en welke potentie er in je schuilt
Welke kwaliteiten, talenten en waarden je bezit
Wat je belemmerende patronen zijn en het effect daarvan op jezelf en anderen
Waarom jij geen speelbal van de omstandigheden bent.
Welke belofte je bent en hoe je die kunt waarmaken
Dat werken en leven ook een spel zijn, waar jij verantwoordelijkheid voor neemt
Hoe jij verantwoording voor je eigen denken, voelen en doen kunt oppakken
Dat je de moed hebt - ook als het tegenzit of weerstand oproept - om jezelf te zijn

 

 

Lees meer

Blok schrijf-je-in-Oranje